0sBLE4

วิธีการสั่งซื้อ / อัตราค่าขนส่ง                                           ติดต่อขอใบเสนอราคาที่ patthawan.nhupan030@gmail.com

          เมื่อสั่งซื้อในเวลาทำการถ้าลูกค้าชำระค่าสินค้าและค่าขนส่ง เรียบร้อยเราจัดส่งทันที

                                          

                                              วิธีการสั่งซื้อและอัตราค่าขนส่ง

                         

                                                             ติดต่อสอบถาม : ขอข้อมูลสินค้า / ขอใบเสนอราคา ได้ที่

                                                                      E-mail : patthawan.nhupan030@gmail.com

                                                                      โทร : 081-616-3045 , 081-819-7196

                                                                        ID : 0816163045

                                                                                   

                                         อัตราค่าขนส่ง

                                   รายการ        ค่าขนส่ง
อะไหล่ เช่น ข้อต่อ หางปลาไหลแก๊ส/ลม ฯลฯ เริ่มที่ 100 บาท ขึ้นไป         
เกจ์วัดแรงดัน ชุดเชื่อม ชุดตัด ลวดป้อน ลวดเชื่อม ฯลฯ เริ่มที่ 150 บาท ขึ้นไป
ถังก๊าซทุกชนิดขนาด 0.5 คิว เริ่มที่ 200 บาท ขึ้นไป
ถังก๊าซทุกชนิดขนาด 1.5 คิว เริ่มที่ 250 บาท ขึ้นไป
ถังก๊าซทุกชนิดขนาด 2 คิว เริ่มที่ 300 บาท ขึ้นไป
ถังก๊าซฮีเลี่ยมขนาด 3 คิว เริ่มที่ 300 บาท ขึ้นไป
ถังก๊าซทุกชนิดขนาด 6 คิว เริ่มที่ 450 บาท ขึ้นไป
รถเข็นขนาด 0.5 คิว 1.5 คิว 2 คิว เริ่มที่ 250 บาท ขึ้นไป
รถเข็นขนาด 6 คิว เดี่ยว/คู่ เริ่มที่ 500 บาท ขึ้นไป

 

             ขั้นตอนในการสั่งซื้อ

                         - สินค้าทุกชนิดจะถูกจัดส่งโดย ขนส่งเอกชน และไปรษณีย์

                         - มีบาง กรณี ที่จะถูกจัดส่งโดยทางร้าน

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 1. แจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ตต้องการจะซื้อ โดยผ่านช่องทาง

                    E-mail : patthawan.nhupan030@gmail.com

                        โทร : 081-616-3045 , 081-819-7196

ขั้นตอนที่ 2.    รอทางร้านตอบกลับ เพื่อแจ้งราคาสินค้และค่าขนส่ง 

                      ลูกค้าต้องโอ เงินสินค้า และค่าขนส่ง 

ขั้นตอนที่ 3.    เมื่อโอนค่าสินค้าพร้อมค่าขนส่งแล้ว ให้โทรแจ้งการโอน                                     พร้อมแจ้ง ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรของผู้รับสินค้า

                      เมื่อได้รับการยืนยันยอดการโอนเงินแล้วทางร้าน

                      จะทำการส่งสินค้าไปให้ขนส่งหรือไปรษณีย์ จัดส่งให้                                        ลูกค้าทันที

ขั้นตอนที่ 4.  โดยทั่วไประยะเวลาในการขนส่งจะใช้เวลา 1-2 วันทำการ                                  หากเกิดการล่าช้า อาจจะเป็นเพราะลูกค้าอยู่ในพื้นที่ไกล

                    จากตัวเมือง หากการล่าช้าเกิน 4 วันทำการ

                   ให้แจ้งทางร้าน เพื่อว่าทางร้านจะได้ตรวจสอบต่อไป 

                   

**กรณี  ที่ขนส่งโดยทางร้านหากว่าสถานที่จัดส่งเป็น

อาคารพาณิชย์

อาคารสำนักงาน คอนโดฯ

บ้านเดี่ยว ทางร้านจะส่ง

เพียงด้านล่าง เท่านั้น

** และถ้าเป็นโรงงาน

บริษัทที่มีบริเวณกว้าง

ทางร้านจะส่งเพียง

แค่ประตูทางเข้าเท่านั้น 

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1. แจ้งรายละเอียดของสินค้าที่ตต้องการจะซื้อ โดยผ่านช่องทาง

                    E-mail : patthawan.nhupan030@gmail.com

                        โทร : 081-616-3045 , 081-819-7196

ขั้นตอนที่ 2. รอทางร้านตอบกลับ เพื่อแจ้งราคาสินค้า และระยะเวลาการจัดหา                      สินค้าเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าต้องโอนเงิน

                 มามัดจำสินค้าในมูลค่า 50% ของราคาสินค้า เพื่อป้องการ

                 การสูญเสียของทางร้าน

ขั้นตอนที่ 3. เมื่อสินค้าพร้อม ทางร้านจะแจ้งทางลูกค้า เพื่อโอนค่าสินค้า

                พร้อมค่าขนส่งตามยอดที่คงค้างอยู่ เมื่อทางร้านได้รับการ

                ยืนยันยอดการโอนเงินแล้วจะทำการส่งสินค้าไปให้ขนส่ง

                หรือไปรษณีย์ จัดส่งให้ลูกค้าทันที

ขั้นตอนที่ 4. โดยทั่วไประยะเวลาในการขนส่งจะใช้เวลา 1-2 วันทำการ

                  หากเกิดการล่าช้าอาจจะเป็นเพราะลูกค้าอยู่ในพื้นที่ไกล

                 จากตัวเมือง หากการล่าช้าเกิน 4 วันทำการ ให้แจ้งทางร้าน

                 เพื่อว่าทางร้านจะได้ตรวจสอบต่อไป 

ระยะเวลาการจัดหาสินค้า

อาจจะใช้ระยะเวลาไม่เท่า

กันเพราะอาจเกิดจากปัจจัย

หลายอย่าง เช่น การผลิต

การขนส่ง ฯลฯ

 

 

    

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 32,835