0sBLE4

ไนโตรเจน Nitrogen(N2)

                                       

               ถังเหล็กไนโตรเจน 0.5 คิว(ผอม)

ความจุ 3.4 ลิตร(0.5 ลบ.ม) 
ความสูงรวมหัววาล์ว  58 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.
น้ำหนักถัง   7 กก.
ราคาถัง  2,300. บาท
ราคาก๊าซ  100 บาท

            ถังเหล็กไนโตรเจน 0.5 คิว(อ้วน)

ความจุ 3.4 ลิตร(0.5 ลบ.ม)  
ความสูงรวมหัววาล์ว 44 ซม. 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  13 ซม.
น้ำหนักถัง   8 กก.
ราคาถัง  2,300 บาท
ราคาก๊าซ  100 บาท
                                             

                   ถังเหล็กไนโตรเจน 1.5 คิว

ความจุ 10 ลิตร(1.5 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว 94 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 ซม.
น้ำหนักถัง 17 กก.
ราคาถัง 3,200 บาท
ราคาก๊าซ 120 บาท

                    ถังเหล็กไนโตรเจน 2.0 คิว

ความจุ 13.4 ลิตร(2.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว 96 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.4 ซม.
น้ำหนักถัง 21 กก.
ราคาถัง 3,500 บาท
ราคาก๊าซ 130 บาท
                        
                ถังเหล็กไนโตรเจน 6.0 คิว
ความจุ 40 ลิตร(6 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว 150 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.7 ซม.
น้ำหนักถัง 48-52 กก.
ราคาถัง 4,500 บาท
ราคาก๊าซ 180 บาท
 ถังอลูมิเนียมไนโตรเจน **สั่งล่วงหน้า
**ทุกไซร์ สั่งล่วงหน้า
ขนาด 0.5 คิว 4,500 บาท
ขนาด 0.7 คิว 5,000 บาท
ขนาด 1.2 คิว 5,500 บาท
ขนาด 4.5 คิว 13,500 บาท
**ราคา ถังเปล่า

 


       

 

Visitors: 32,837