0sBLE4

อะเซทีลิน Acetylene(AC)

            
         ถังเหล็กอะเซทิลีนขนาด 2 กก.
ความจุ 2 กก.
ความสูงรวามหัววาล์ว 28 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 ซม.
น้ำหนักถัง -
ราคาถัง 2,500 บาท
ราคาแก๊ส 500 บาท
        ถังเหล็กอะเซทิลีนขนาด 4 กก.
ความจุ 4 กก.
ความสูงรวามหัววาล์ว 100 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 ซม.
น้ำหนักถัง 27 กก.
ราคาถัง 4,000 บาท
ราคาแก๊ส 1,000 บาท

                               

  

 

                 

Visitors: 32,849