0sBLE4

ฮีเลียม Helium (HE)

 **ขอเรียนให้ลูกค้าทราบถึงสถานการณ์อันเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซฮีเลี่นมได้ปรับตัวสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายอุตสาหกรรม เช่น ไฟเบอร์ออฟติก อุปกรณ์อิเลคทรอนิคและเครื่องใช้

ไฟฟ้าต่างๆ

**รวมถึงผลกระทบการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซฮีเลี่ยมแห่งที่ 3ในประเทศการ์ตา ล่าช้าจากเดิม

ทำให้ปริมาณก๊าซไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันกันสูง 

**จึงเป็นสาเหตุให้ราคาก๊าซฮีเลี่ยมปรับราคาขึ้นอยู่ตลอดเวลาและไม่คงที่

 

 
 
ถังเหล็กฮีเลี่ยม 0.5 คิว(ทรงผอม)
ความจุ  3.4 ลิตร(0.5 ล.บ) 
ความสูงรวมหัววาล์ว  58 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  10 ซม. 
น้ำหนักถัง  7 กก. 
ราคาถัง  2,300 บาท 
ราคาก๊าซ  1,000 บาท 
 
ถังเหล็กฮีเลี่ยม 0.5 คิว(ทรงอ้วน)
ความจุ  3.4 ลิตร(0.5 ลบ.)
ความสูงรวมหัววาล์ว  44 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  13 ซม. 
น้ำหนักถัง  8 กก. 
ราคาถัง  2,300 บาท 
ราคาก๊าซ  1,000 บาท 

 

 
ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 1.5 คิว
ความจุ  10 ลิตร(1.5 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  94 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  14 ซม.
น้ำหนักถัง  17 กก.
ราคาถัง  3,200 บาท
ราคาก๊าซ  3,000 บาท
ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 2.0 คิว
ความจุ  13.4 ลิตร(2.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  96 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  16.54 ซม.
น้ำหนักถัง  21 กก.
ราคาถัง  3,500 บาท
ราคาก๊าซ  4,000 บาท

 

 
ถังเหล็กฮีเลี่ยม ขนาด 3 คิว
ความจุ  20 ลิตร(3.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  112 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  17 ซม.
น้ำหนักถัง  27.5 กก.
ราคาถัง  5,500 บาท
ราคาก๊าซ  6,000 บาท
ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 6 คิว
ความจุ  47 ลิตร(6.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  150 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  23.27 ซม.
น้ำหนักถัง  48-52 กก.
ราคาถัง  6,500 บาท
ราคาก๊าซ  12,000 บาท

                                       

 
ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 7 คิว
ความจุ  47 ลิตร(7.0 ลบ.ม) 
ความสูงรวมหัววาล์  150 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  25.27 ซม.
น้ำหนักถัง  48-52 กก.
ราคาถัง  7,500 บาท
ราคาก๊าซ  14,000 บาท

เกจ์เติมโปร่งแบบ 2 หัว

เติมโปร่งยางและฟอย

ราคา 2,300 บาท

 

 

 

เกจ์เติมโปร่งแบบหัวเดี่ยว

เติมโปร่งยางได้อย่าง

เดียวราคา 1,800 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ติดต่อสอบถาม

 

 

สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02-075-8953 , 081-616-3045
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : 0816163045

 


 

Visitors: 41,823