0sBLE4

ฮีเลียม Helium (HE)

 

 **ประกาศเนื่องจากมีปัญหาจากการนำเข้าก๊าซฮีเลี่ยม ทางผู้นำมีการปรับราคาขึ้นจากเดิมสูงมาก ทางร้าน
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคา ขออภัยมานะที่นี้ด้วย

**การฝากเติมอาจจะล่าช้ากว่าเดิมมาก เพราะทางเราต้องส่งถังไปเติมที่มาเลเซีย

 
 
ถังเหล็กฮีเลี่ยม 0.5 คิว(ทรงผอม)
ความจุ  3.4 ลิตร(0.5 ล.บ) 
ความสูงรวมหัววาล์ว  58 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  10 ซม. 
น้ำหนักถัง  7 กก. 
ราคาถัง  2,300 บาท 
ราคาก๊าซ  1,000 บาท 

 

ถังเหล็กฮีเลี่ยม 0.5 คิว(ทรงอ้วน)
ความจุ  3.4 ลิตร(0.5 ลบ.)
ความสูงรวมหัววาล์ว  44 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  13 ซม. 
น้ำหนักถัง  8 กก. 
ราคาถัง  2,300 บาท 
ราคาก๊าซ  1,000 บาท 

 

 
ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 1.5 คิว
ความจุ  10 ลิตร(1.5 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  94 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  14 ซม.
น้ำหนักถัง  17 กก.
ราคาถัง  3,200 บาท
ราคาก๊าซ  2,300 บาท
ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 2.0 คิว
ความจุ  13.4 ลิตร(2.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  96 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  16.54 ซม.
น้ำหนักถัง  21 กก.
ราคาถัง  3,500 บาท
ราคาก๊าซ  2,600 บาท

 

 
ถังเหล็กฮีเลี่ยม ขนาด 3 คิว
ความจุ  20 ลิตร(3.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  112 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  17 ซม.
น้ำหนักถัง  27.5 กก.
ราคาถัง  4,000 บาท
ราคาก๊าซ  3,500 บาท
ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 6 คิว
ความจุ  47 ลิตร(6.0 ลบ.ม)
ความสูงรวมหัววาล์ว  150 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง  23.27 ซม.
น้ำหนักถัง  48-52 กก.
ราคาถัง  5,000 บาท
ราคาก๊าซ  7,500 บาท

                                       

 

 

 

 

ไม่มีรูป 

 

 

ถังเหล็กฮีเลี่ยมขนาด 7 คิว
 ความจุ  47 ลิตร(7.0 ลบ.ม) 
 ความสูงรวมหัววาล์  150 ซม.
 เส้นผ่าศูนย์กลาง  25.27 ซม.
 น้ำหนักถัง  48-52 กก.
 ราคาถัง  6,000 บาท
 ราคาก๊าซ  8,500 บาท

เกจ์เติมโปร่งแบบ 2 หัว

เติมโปร่งยางและฟอย

ราคา 2,300 บาท

 

 

 

เกจ์เติมโปร่งแบบหัวเดี่ยว

เติมโปร่งยางได้อย่าง

เดียวราคา 1,800 บาท

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ติดต่อสอบถาม

 

 

สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02-075-8953 , 081-616-3045
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : 0816163045

 


 

Visitors: 37,115