ฮีเลียม Helium (HE)

 **ขอเรียนให้ลูกค้าทราบถึงสถานการณ์อันเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซฮีเลี่ยมได้ปรับตัวสูง

ขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายอุตสาหกรรม เช่น ไฟเบอร์ออฟติก อุปกรณ์อิเลคทรอนิคและเครื่องใช้

ไฟฟ้าต่างๆ

**รวมถึงผลกระทบการก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซฮีเลี่ยมแห่งที่ 3ในประเทศการ์ตา ล่าช้าจากเดิม

ทำให้ปริมาณก๊าซไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการแข่งขันกันสูง 

**จึงเป็นสาเหตุให้ราคาก๊าซฮีเลี่ยมปรับราคาขึ้นอยู่ตลอดเวลาและไม่คงที่

 


 

ติดต่อสอบถาม

 

 

สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02-075-8953 , 064-142-8261
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : sn8261

 


 

Visitors: 129,488