เกจ์วัดแรงดัน HARRIS(ฮาริช)  (สินค้าต้องสั่งล่วงหน้า)

  
                          เกจ์ปรับแรงดัน HARRIS 
HARRIS 801DB
ราคา 3,900 บาท
 

 

เกจ์ปรับแรงดัน HARRIS รุ่น 801DB
มีความคงทนสูงมีไส้กรองสิ่งสกปรกและ
ระบบความปลอดภัยด้วระบบ IRV ให้อัตราไหลของออกซิเจนเพียงพอสำหรับการตัด
เหล็กได้หนาถึง 400 มม.เหมาะสำหรับใช้
งานทั่วไปยกเว้นการใช้งานที่ตต้องการอัตราการไหลของแก๊สในปริมาณสูง

 

 

 

       รุ่น                 แก๊ส        

แรงดันเข้าสูง

สุด(BAR)      

แรงดันใช้งาน

     (BAR)

 อัตราการไหล

สูงสุด(M3/H)

แรงดันหน้าปัดม์

  ใช้งาน(BAR)

 แรงดันหน้าปัดม์

   เข้า(BAR)

801B-1.5AC         Ac        25     0-1.5         30       0-2.5      0-40
801B-4LP        LPG         25     0-4          16.5        0-6       0-40 
801DB-10OX     OXYGEN        230     0-10          155        0-16       0-315 
801B-10N2   N2/N2Oเกลียวนอก            230     0-10          155         0-16       0-315 
801DB-10  CO2/N2O/N2/AR        230     0-10          155        0-16       0-315 

                                                             

 

  
HARRIS 801DB-30F(Ar , Co2)
ราคา 5,500 บาท

 

 

เกจ์ปรับแรงดัน HARRIS รุ่น 801DB-F
- ตัวเรือนทำจากทองเหลือง ทนทานอ่านง่ายชัดเจน 
มองเห็นทุกทิศทางเหมาะสำหรับงานเชื่อมต่างๆ

และการใช้งานในห้องทดลอง

 

 

    
HARRIS 25GX-1.5-AC
ราคา 4,200 บาท

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดัน HARRIS 25GX-1.5-AC
- เป็นรุ่น 825 ที่นำมาปรับโฉมใหม่ มีข้อต่อที่
ที่มาตราฐาน ขนาด 1/4 NPL ที่หมุนปรับแรง
ดันออกแบบมาให้เหมาะมือหน้าปัดม์มีขนาดผ่า
ศูนย์กลาง 63 มม.

 

 รุ่น  แก๊ส  แรงดันเข้า แรงดันใช้งาน  อัตราการ แรงดันหน้า แรงดันหน้า  ราคา
    สูงสุด     ไหลสูงสุด ปัดใช้งาน   ปัดใช้งาน  
25GX-1.5-AC  AC  25 0-1.5  52 0-2.5 0-40  3,900
 25GX-10 CO2  230  0-10  170  0-16  0-315  3,900 
25GX-4Lp  LPG 25  0-4  25  0-6  0-40  3,900 
25GX-10  N2,CO2,Ar  230  0-10  170  0-16  0-315  4,200
25GX-10  N2O 230  0-10  170  0-16  0-315  4,200 
25GX-AD-10  H2  230  0-10  170  0-16  0-315  4,500 
25GX-10  He  230  0-10  170  0-16  0-315  4,500 

 

 
HARRIS- 801RM-15F
ราคา 5,900 บาท

 

 

 

เกจ์ปรับแรงดัน HARRIS 801RM-15F/
- เกจ์ปรับแรงดันสำหรับการแพทย์ตัวเรือนทำจาก
ทองเหลืองหน้าปัดม์เคลือบด้วยโครเมียม มีความ
แข็งแรงอ่านค่าได้ง่าย มาตราฐาน EN-562 ภาย
นอกและภายมีลิ้นนิรภัยจึงมีความปลอดภัยสูง
 

 

 

 
HARRIS-896D
896D-15M-O2 ราคา 7,900 บาท
896D-15M-Ar  ราคา 7,900 บาท 
896D-15M-N2 ราคา 7,900 บาท
896D-15M-CO2ราคา 7,900 บาท
896D-15M-He  ราคา 7,900 บาท

 

เกจ์ปรับแรงดัน HARRIS 896D
-เกจ์ปรับแรงดันสองชั้นแบบ 2 หน้าปัดม์ตัวเรือนทำ
จากทองเหลือง ขึ้นรูปทำให้ทนทาน ต่อการใช้งาน
สามารถใช้ได้กับแก๊สที่มีสถานะเบา เหมาะสำหรับงาน
ที่ตต้องการควบคุมแรงดันใช้งาน งานตตัดที่้องการ
ความแม่นยำ
 

 

 

       

 

HARRIS-847
-847-10 He  ราคา 4,500 บาท
-847-1.5 AC ราคา 4,500 บาท
-847-4-LPG  ราคา 4,500 บาท
847-10M O2ราคา 4,500 บาท
-847-30L-Ar ราคา 4,500 บาท
847-30L-CO2ราคา 4,500 บาท
847-10N-N2 ราคา 4,500 บาท

 

เกจ์ปรับแรงดัน HARRIS 847
-เกจ์ปรับแรงดันใช้สำหรับท่อรวม ชนิดหน้าปัดม์เดี่ยว
ตัวเรือนทำจากทองเหลือง มีความทนทานสูง พร้อม
ด้วยไส้กรองดักจับสิ่งสกปรก เหมาะสำหรับการใช้งาน
ห้องทดลอง และอุตสาหกรรมที่ต้องหาการไหลของ
แก๊สสูง

 

 
หน้าต่อไปคลิก>>>
  1
   
  

     กลับหน้าเดิมคลิก↵↵↵

  

Visitors: 43,603