ก๊าซพิเศษ

 

 
ราคาก๊าซและเปอร์เซ็นความบริสุทธิ์เฉพาะถัง 6 คิว
GAS

Purity H.P Gread
99.995%

Purity U.H.P Gread
99.999%
Purity U.H.P Gread
99.9999%
ไนโตรเจน 1,900 บ. 3,500 บ.  11,000 บ.
ฮีเลี่ยม  8,000 บ. 9,500 บ. 10,000 บ. 
ไนโตรเจนเหลว  3,500 บ. - -
อาร์กอน  3,000 บ. 4,500 บ. -
ไฮโดรเจน  3,000 บ. 6,500 บ. -
AIR ZERO
(อากาศอัด)
1,200 บ.*1 - -
AIR ZERO
(อากาศอัด)
11,000บ.*2 14,500 บ. -
ไนตรัสออกไซด์  5,000 บ. 6,500 บ. -
ออกซิเจน 3,000 บ. 8,500 บ. -
คาร์บอนฯ 3,000 บ. 5,500 บ. -
ไฮโดรเจน 0.5 คิว - 1,400 บ. -
ไนโตรเจน 0.5 คิว - 1,200 บ. -

 

**1.air zero (21% OXYGEN Balance Nitrogen) Blending tolerance บวก ลบ 10%(pressure 2000 psi)

**2.air zero(ULTRA HIGH PURITY)pressure 2000 psi  Impurity -H20 (น้ำหรือความชื้น)น้อยกว่า 5PPM
    CH4 (แก๊สมีเทน) น้อยกว่า  5PPM

 

 คุณสมบัติ

 ก๊าซพิเศษหรือก๊าซความบริสุทธิ์สูงเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ใน
ห้องปฎิบัติการ เช่น ใช้กับเครื่อง GC(gas chromatography)
เครื่อง ICP(Idnuctively Coupled Plasma Spectrometer)
เครื่อง NitrogenEvaporator ก๊าซที่ใช้จึงจำเป็นต้อง
เป็นก๊าซพิเศษมีความบริสุทธิ์สูงได้แก่
อาร์กอนHigh Purity( Ar HP) หรือ
อาร์กอน Ultra High Purity(Ar UHP)
ก๊าซไนโตรเจน High Purity (N2 HP)
หรือไนโตรเจน Ultra Higty Purity(N2 OHP) เป็นต้น

 

 


 

ติดต่อสอบถาม

 

 

สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02-075-8953 , 081-616-3045
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : 0816163045

 


 

Visitors: 45,770