ก๊าซพิเศษ

 ก๊าซพิเศษ HP UHP

สินค้าสั่งล่วงหน้า By  Order

-ในกรณี ที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อถังพร้อมก๊าซ ลูกค้าต้องชำระเงินค่าสินค้าก่อน 100%  และรอรับ

   สินค้าประมาณ 5-6 วันทำการ(ยกเว้นก๊าซฮีเลี่ยม)

-กรณีลูกค้ามีถังอยู่แล้ว สามารถฝากเติมได้เลย ใช้เวลาในการฝาก 5-6 วันทำการ

 
ราคาก๊าซและเปอร์เซ็นความบริสุทธิ์เฉพาะถัง 6 คิว
GAS

Purity H.P Gread
99.995%

Purity U.H.P Gread
99.999%
Purity U.H.P Gread
99.9999%
ไนโตรเจน 1,900 บ. 3,500 บ.  11,000 บ.
ฮีเลี่ยม  15,000 บ. 21,500 บ. 35,000 บ. 
ไนโตรเจนเหลว  3,500 บ. - -
อาร์กอน  3,000 บ. 4,500 บ. -
ไฮโดรเจน  3,000 บ. 6,500 บ. -
AIR ZERO
(อากาศอัด)
1,200 บ.*1 - -
AIR ZERO
(อากาศอัด)
11,000บ.*2 14,500 บ. -
ไนตรัสออกไซด์  5,000 บ. 6,500 บ. -
ออกซิเจน 3,000 บ. 8,500 บ. -
คาร์บอนฯ 3,000 บ. 5,500 บ. -
ไฮโดรเจน 0.5 คิว - 1,400 บ. -
ไนโตรเจน 0.5 คิว - 1,200 บ. -

 

**1.air zero (21% OXYGEN Balance Nitrogen) Blending tolerance บวก ลบ 10%(pressure 2000 psi)

**2.air zero(ULTRA HIGH PURITY)pressure 2000 psi  Impurity -H20 (น้ำหรือความชื้น)น้อยกว่า 5PPM
    CH4 (แก๊สมีเทน) น้อยกว่า  5PPM

 

 คุณสมบัติ

 ก๊าซพิเศษหรือก๊าซความบริสุทธิ์สูงเพื่อใช้ในงานวิเคราะห์ใน
ห้องปฎิบัติการ เช่น ใช้กับเครื่อง GC(gas chromatography)
เครื่อง ICP(Idnuctively Coupled Plasma Spectrometer)
เครื่อง NitrogenEvaporator ก๊าซที่ใช้จึงจำเป็นต้อง
เป็นก๊าซพิเศษมีความบริสุทธิ์สูงได้แก่
อาร์กอนHigh Purity( Ar HP) หรือ
อาร์กอน Ultra High Purity(Ar UHP)
ก๊าซไนโตรเจน High Purity (N2 HP)
หรือไนโตรเจน Ultra Higty Purity(N2 OHP) เป็นต้น

 

 


 

ติดต่อสอบถาม

 

 

สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้า
โทร. 02-075-8953 , 064-142-8261
Scan QR Code หรือ Add LINE ID : sn8261

 


 

Visitors: 129,487