คาร์บอนไดออกไซด์แบบมีใส้ Carbondioxied(CO2)

                            
      ถังเหล็กคาร์บอนไดออกไซด์(มีใส้)
ความจุ 25 กก.
ความสูงรวมหัววาล์ว 150 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.4 ซม.
น้ำหนักถัง 48-52 กก.
ราคาถัง 5,500 บาท
ราคาก๊าซ 550 บาท
       ถังเหล็กคาร์บอนไดออกไซด์(มีใส้)
ความจุ 25 กก.
ความสูงรวมหัววาล์ว 150 ซม.
เส้นผ่าศูนย์กลาง 22.4 ซม.
น้ำหนักถัง 48-52 กก.
ราคาถัง 5,500 บาท
ราคาก๊าซ 550 บาท
Visitors: 129,490