0sBLE4

ทรายซ้อนหลังอ่อน

 

 
ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน
10ชิ้น/กล่อง     100 ชิ้น/ลัง
 ขนาด เบอร์  ราคา/ชิ้น/กล่อง/ลัง
4" #40 37.-/360.-/3,500.-
4"  #60  37.-/360.-/3,500.-
4"  #80   37.-/360.-/3,500.- 
4"  #100   37.-/360.-/3,500.- 
4"  #120 37.-/360.-/3,500.- 
4"  #150  37.-/360.-/3,500.- 
4" #180 37.-/360.-/3,500.-
4" #240 37.-/360.-/3,500.-
4"  #320  37.-/360.-/3,500.- 
4" #400 37.-/360.-/3,500.-
ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังแข็ง
 
   10ชิ้น/กล่อง     100 ชิ้น/ลัง
  ขนาด  เบอร์   ราคา/ชิ้น/กล่อง/ลัง
4" #40 37.-/360.-/3,500.-
4"  #60   37.-/360.-/3,500.- 
4"  #80   37.-/360.-/3,500.- 
4"  #100  37.-/360.-/3,500.- 
4"  #120  37.-/360.-/3,500.- 
4"  #150  37.-/360.-/3,500.- 
4" #180 37.-/360.-/3,500.-
4" #240 37.-/360.-/3,500.-
4" #320 37.-/360.-/3,500.-
4" #400 37.-/360.-/3,500.-

 

 
ใบเจียรผ้าทรายซ้อนหลังอ่อน
ผลิตจากผ้าทรายเยอรมัน
10 ชิ้น/กล่อง   200 ชิ้น/ลัง
ขนาด เบอร์  ราคา/ชิ้น/กล่อง/ลัง
4" #120 70.-/650.-/12,000.-
4" #240 70.-/650.-/12,000.-
4" #320 70.-/650.-/12,000.-
4" #400 70.-/650.-/12,000.-
ใบเจียรผ้าทรายซ้อนทรงตั้ง
 10ชิ้น/กล่อง     100 ชิ้น/ลัง
ขนาด เบอร์  ราคา/ชิ้น/กล่อง/ลัง
4" #180 170.-/1,600.-/15,500.-
4" #180 170.-/1,600.-/15,500.-
4" #180 170.-/1,600.-/15,500.-
4" #180 170.-/1,600.-/15,500.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 41,822