ลวดป้อนอาร์กอนสแตนเลส
ER308L ER309L
1.6 = 550 บ./กก. 1.6 = 600 บ./กก.
2.0 = 520 บ./กก. 2.0 = 550 บ./กก.
2.4 = 500 บ./กก. 2.4 = 530 บ./กก.
3.2 = 480 บ./กก. 3.2 = 500 บ./กก.
ลวดป้อนอลูมิเนียม TIG
ER4043 ER5356
1.6 = 900 บ./กก. 1.6 = 1,300 บ./กก.
2.0 = 800 บ./กก. 2.0 = 1,200 บ./กก.
2.4 = 600 บ./กก. 2.4 = 1,000 บ./กก.
3.2 = 550 บ./กก. 3.2 = 900 บ./กก.
ลวดป้อนอาร์กอนเชื่อมเหล็ก TSG-50
TSG-50
ขนาด 1.6 มม. 220 บ./กก.
ขนาด 2.0 มม. 200 บ./กก.
ขนาด 2.4 มม. 195 บ./กก.
ขนาด 3.2 มม. 195 บ./กก.
ลวดเชื่อมทองเหลืองแก๊ส
S222
ขนาด 2.0 มม. 600 บ./กก.
ขนาด 2.4 มม. 550 บ./กก.
ขนาด 3.2 มม. -
ขนาด 4.0 มม. -
ขนาด 5.0 มม. -
ลวดเชื่อมอลูมิเนียมแบบม้วน
ER4043
0.8 มม. (2 กก.) 1,700 บ.
1.2 มม. (9 กก.) 7,000 บ.
ER5356
0.8 มม. (2 กก.) 1,800 บ.
1.2 มม. (7 กก.) 6,000 บ.
1.2 มม (9 กก. ) 7,700 บ.
ลวดเติมสแตนเลส MIG(ไต้หวัน)
FM308LSi
0.8 มม. (15 กก.) 8,900 บ.
0.9 มม. (15 กก.) 7,900 บ.
1.2 มม. (15 กก.) 6,900 บ.
FM309LSi
0.8 มม. (15 กก.) 11,000 บ.
0.9 มม. (15 กก.) 9,900 บ.
1.2 มม. (15 กก.) 8,900 บ.
ลวดเติมซีโอทู (MIG)
ER70S-6
0.8 มม. (5 กก.) 1,100 บ.
0.8 มม. (15 กก.) 1,100 บ.
0.9 มม. (15 กก.) 1,100 บ.
1.0 มม. (15 กก.) 1,100 บ.
1.2 มม. (15 กก.) 1,100 บ.
1.6 มม. (15 กก.) 1,000 บ.
ลวดเติมฟลักซ์คอร์ไวร์(MIG)
AWS E71T-GS
0.8 มม. (1 กก.) 550 บ.
1.0 มม. (5 กก.) 1,250 บ.
ลวดเชื่อมเงิน
ลวดเงิน
0% 1.6 มม. 2.0 มม. -
0% 2.4 มม. 3.2 มม. (กลม/แบน)
ลวดผิวทองแดง
ลวดผิวทองแดง
2.0 มม. (1 กก.) 110 บ.
2.6 มม. (1 กก.) 110 บ.
3.2 มม. (1 กก.) 110 บ.