สายเชื่อมยาง/PVC

สายเชื่อมยาง/PVC

ขนาด(mm2) เส้นลวดตัวนำไฟฟ้า ความยาว/ม้วน
25 400 100 เมตร
25 500 100 เมตร
35 800 100 เมตร
35 1000 100 เมตร
50 1100 100 เมตร
50 1500 100 เมตร
70 1700 100 เมตร